Studie: Hoe chocolade effect heeft op sportprestaties

Chocolade bevat een aantal stimulerende stoffen die centraal inwerken op de hersenen en die verantwoordelijk worden gesteld voor het zogenaamde verslavende effect. Tot die stoffen behoren een grote groep van alkaloïden waarvan theophylline, cafeïne en theobromine de bekendste zijn. Het is vooral theobromine, dat in vrij hoge concentraties voorkomt in cacaomassa, dat een direct opwekkend effect heeft.

 

Voorkomen in chocoladeprodukten

De concentratie van theobromine in poederdranken ligt tussen de 85 en 590mg/l, met een gemiddelde van 367mg/l. Theobromineconcentraties in chocolademelk variëren van 141 tot 371mg/l. Chocolademousse bevat 386 tot 651mg/kg. In chocoladerepen ligt deze waarde tussen 1300 en 4740mg/kg. Chocoladerepen met een hoog cacaogehalte (70%) bevatten theobromine in een concentratie van 10370mg/kg. In deze concentraties is theobromine volledig veilig en zijn er geen gevaren/nadelige effecten voor de mens.

Metabolisme

Verwerking van theobromine geschiedt volledig via de lever zodat er in principe geen accumulatie zal plaatsvinden in organen of lichaamsweefsels. Slechts 2% wordt uitgescheiden via urinaire excretie. Een verhoogde excretie duidt dan ook op verminderde hepatische (enzymatische) activiteit, al hebben studies ook uitgewezen dat geslachtsverschil en menstruele cyclus een kleine invloed hebben op de eliminatie. Ook zwaarlijvigheid, fysieke activiteit, ziekte, rookgedrag en interactie met geneesmiddelen zou het metabolisme enigszins beïnvloeden.

Ook interactie met bepaalde voedingsmiddelen (alcohol, broccoli en kruidenthee) kunnen de theobromine-plasmaspiegels enigszins gaan beïnvloeden.

Vergelijking cafeïne – theobromine

Theobromine stimuleert het centraal zenuwstelsel minder dan cafeïne. Oorzaak is een moeilijkere opname van theobromine doorheen de bloed-hersenbarrière. Ook het vasodilaterend effect van theobromine blijkt minder sterk te zijn dan dat van cafeïne. Om éénzelfde effect te genereren is dus een hogere dosis theobromine nodig.Het diuretisch effect, alsook de inwerking op de hartspier van beide componenten blijkt min of meer gelijkaardig te zijn.

Opmerking: Cafeïne kan soms worden geconverteerd in theobromine tijdens het metabolisme (door verlies van een methylgroep), zodat het niet altijd even goed uit te splitsen is welke effecten nu exact moeten worden toegewezen aan cafeïne dan wel aan theobromine.

 

Gezondheidsvoordelen en gebruik van theobromine in sportmilieu

Als geneesmiddel wordt theobromine vooral gebruikt als diureticum, als vaatverwijder (en dus bloeddrukverlager) en als middel dat inwerkt op de hartspier. Theobromine zou leiden tot een verhoogde synthese van NO –en aldus een efficiënter gebruik van zuurstof cfr. nitraatsuppletie- en om die reden wordt het ook vaak ingezet in voedingssupplementen in te nemen voor sportbeoefening.

Door het diuretische effect wordt het binnen het domein van de krachtsport/bodybuilding ook vaak ingezet om tot meer spierdefinitie te komen (in de vorm van een ‘fatburner’).

Om tot deze effecten te komen zouden concentraties nodig zijn van 100-560mg, in te nemen 30à60’ vòòr inspanning. Bij lagere concentraties zou er enkel sprake zijn van het gebruik van theobromine als smaakcomponent.

Onze producten waar we in geloven

Sportvoeding van de beste kwaliteit die voor en door sporters gemaakt wordt. We gebruiken de meest recente wetenschappelijke inzichten en onze eigen professionele sport ervaring om producten te maken met aantoonbare resultaten zonder enig compromis.