Privacy en cookies

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.neapharma.be uitgebaat door Neapharma bvba (hierna aangeduid met “neapharma”). Neapharma draagt zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

 

 • Verwerking van persoonsgegevens

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

Via deze website worden uw naam en e-mailadres verzameld die u hebt meegedeeld bij het invullen van een contactformulier, bij het plaatsen van een bestelling of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief .

Daarnaast registreert NeaPharma bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld

Via deze website worden persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een contactformulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en wanneer u bestellingen plaatst of andere informatie doorgeeft.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die door u via de website worden meegedeeld, enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te sturen en uw bestelling uit te voeren. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kunnen wij uw e-mailadres ook gebruiken om u commerciële informatie toe te sturen over onze producten en diensten.

Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

 • Neapharma het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek of aan partners van Neapharma.

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u op publieke plaatsen worden gepost, zoals commentaren of beoordelingen, door iedereen consulteerbaar zullen zijn.

 

 • Gebruik van uw e-mailadres

NeaPharma gebruikt uw e-mailadres enkel voor de bovengenoemde doeleinden. NeaPharma zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Zij waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt, en zal daarom alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u wilt weten of u in ons adressenbestand voorkomt kunt u een verzoek doen bij info@neapharma.be . Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te verzenden naar info@neapharma.be of een schriftelijk verzoek te zenden (zie contactgegevens onderaan deze privacyverklaring).

 

 • Cookies

Op deze website worden drie soorten zogenaamde “cookies’” (kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen) gebruikt:

 • Een eerste soort is slechts van tijdelijke aard en wordt gewist van zodra u uw browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de website te laten navigeren.
 • Een tweede soort wordt gebruikt voor onze webshop, om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek.
 • Een derde soort wordt gebruikt door Google Analytics, om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet meer correct functioneert.

 

 • Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om Neapharma kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens zij beschikt, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door Neapharma te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

 

 • Wijzigingen

 • Neapharma behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen.
 • Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 27/06/2021

 

 • Contactgegevens

 • Neapharma is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.
 • U kunt Neapharma contacteren via volgende gegevens:
 • info@neapharma.be

 

 • Security

Uw credit card transacties zijn veilig. Alle online betalingen worden via een beveiligde server verwerkt. Vertrouwelijke informatie zoals uw kaartnummer wordt alleen gebruikt om uw order te verwerken. Om uw privacy te beschermen, zullen we u vragen om uw kaartnummer, vervaldatum, en verificatiecode in te geven, elke keer als u een bestelling plaatst. Op deze manier kan iemand die uw opgeslagen (adres)gegevens op uw computer gebruikt, niet uw credit card gegevens gebruiken.