Bewezen: met deze traptechniek kan je sneller rijden

Omdat al je fietsenergie via de pedalen wordt overgebracht is het heel belangrijk dat je traptechniek optimaal is. Om zo efficiënt mogelijk te fietsen moeten de pedalen in regelmatige cirkels worden bewogen. Vaak wordt er te veel op en neer gestampt: er wordt vierkant getrapt.

Tijdens het fietsen moet je er goed op letten dat je schoen zoveel mogelijk in de richting staat waarbij je kracht zet. Dus als je pedaal in de hoogste positie (twaalf uur) staat, is je schoen horizontaal. Bij het naar voren duwen volgt je schoen gelijkmatig de krachtrichting.

Beginnen met het begin: ‘De vier fasen’

Een complete pedaal beweging bestaat uit vier fasen van gelijke lengte.

Fase 1
Het naar voren duwen. Begin: twaalf uur stand. Aandachtspunt: duw de pedaal met de voet naar voren.

Fase 2
Het omlaag duwen.

Fase 3
Het naar achteren trekken. Aandachtspunt: alsof je modder van je pedaal wilt vegen.

Fase 4
Het omhoog trekken.

Traptechniek trainen

Traptechniek trainingen doe je met een hoger trapfrequentie. Hierbij enkele voorbeelden:

· Verhoog je trapfrequentie iedere 1 – 3 minuten met 5 rpm (maximaal 120 rpm). Fiets tussen de serie’s 1 -2 minuten met een normale cadans.
· Variatie: doe setjes van 30 tot 60 seconden.
· Piramidetraining: begin met een lage trapfrequentie, ga geleidelijk (om de 1 – 3 minuten) naar een hoge, ga daarna weer geleidelijk terug naar een de lage.
· Bovengenoemde voorbeelden kan je ook invullen met verschillende verzetten.
· Probeer regelmatig enkele minuutjes te fietsen met een zeer hoge trapfrequentie (tussen de 120 en 150 RPM).
· Probeer je te concentreren op de vier verschillende fasen.
· Probeer aandacht te besteden aan één been. Je kunt ook met één been fietsen. Wissel daarbij regelmatig (bijvoorbeeld om de 30 – 60 seconden) van been.
· Als je te veel beweegt met je bovenlijf doe je het niet goed. Deze beweging kost bovendien extra energie.
· Het is dus de bedoeling dat de pedalen in regelmatige cirkels worden bewogen.

Enkele opmerkingen

· Het is best wel even wennen om met een hoge trapfrequentie (105 en hoger) te fietsen. Echter na een aantal trainingen zal je dit als normaal beschouwen.
· Verander je traptechniek geleidelijk: blessurepreventief.
· Met klikpedalen fiets je efficiënter. Vooral fase 4 verloopt beter.